logo

Untitled-1
is0-2.jpg
is0-4.jpg

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK

  • Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
  • Proje Tarihi: 2015
  • İşveren: İGA
  • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

Otopark tasarımı 25.000 araç kapasitesi hedef alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsam ve kapasitedeki bir otopark ele alınırken tasarım kriterlerinin arasında araç park yerlerine kolay ulaşım ve park kolaylığı öne çıkan kriterler olarak tespit edilmiştir. Otopark taşıyıcı sistemi kurgusu yapılırken verimli araç sirkülasyonu, park tertibi, yapısal sağlamlık ve meksansal kalite gibi konular ön plana çıkmaktadır. Önerilen Modüler sistem açık otopark şartlarının sağlanmasına olanak sağladığı gibi aynı zamanda yapım kolaylığı ve bu büyüklük ve kapasitedeki bir otoparkın daha küçük alt birimlere bölünmesine ve hantallaşmasının engellenmesine daha zarif ve iyi çalışan bir sisteme geçilmesine olanak verdiği gibi araç ve yaya sirkülasyonunu parçalayarak azaltmaktadır. Otoparktan yolcuların terminal binasına ulaşabilmeleri için modüller arasındaki boşluklar bünyesinde iç bahçeler önerilmiştir. İç bahçeler otopark alanından soyutlanmış egzoz gazlarından arındırırmış bölgelerdir.        

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK

  • Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
  • Proje Tarihi: 2015
  • İşveren: İGA
  • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

Otopark tasarımı 25.000 araç kapasitesi hedef alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsam ve kapasitedeki bir otopark ele alınırken tasarım kriterlerinin arasında araç park yerlerine kolay ulaşım ve park kolaylığı öne çıkan kriterler olarak tespit edilmiştir. Otopark taşıyıcı sistemi kurgusu yapılırken verimli araç sirkülasyonu, park tertibi, yapısal sağlamlık ve meksansal kalite gibi konular ön plana çıkmaktadır. Önerilen Modüler sistem açık otopark şartlarının sağlanmasına olanak sağladığı gibi aynı zamanda yapım kolaylığı ve bu büyüklük ve kapasitedeki bir otoparkın daha küçük alt birimlere bölünmesine ve hantallaşmasının engellenmesine daha zarif ve iyi çalışan bir sisteme geçilmesine olanak verdiği gibi araç ve yaya sirkülasyonunu parçalayarak azaltmaktadır. Otoparktan yolcuların terminal binasına ulaşabilmeleri için modüller arasındaki boşluklar bünyesinde iç bahçeler önerilmiştir. İç bahçeler otopark alanından soyutlanmış egzoz gazlarından arındırırmış bölgelerdir.