logo

Untitled-1
heak-06.jpg
heak-01.jpg
heak-2.png
heak-4.png
heak-03.jpg

HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

 • Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
 • Proje Tarihi: 2012
 • Toplam İnşaat Alanı: 7,870 m²
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

        

Geleneksel cami ve külliye yapılarının kütlesel formları ve plan şemalarının yorumlanması tasarımın yenilikçi tarafını temsil etmektedir. Yığma yapım tekniği sonucu ortaya çıkan geleneksel cami ve külliye tipolojisi, günümüzde yapım teknolojisinin ihtiyaç duymadığı yapı elemanlarından arındırılmıştır. İslam dininde var olan sembolik elemanlar değerlendirilmiş ve bu elemanların modern karşılıkları aranmıştır. Kubbe elemanının simgesel ve mekana ait etkisi, parametrik tasarım yöntemleriyle yeniden ele alınmıştır. Kubbe elemanları birbirleri ile esnek bir ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, aynı etki mekan kurgusuna da yansıtılmıştır. Avlu, revak ve ana ibadet mekanı gerektiğinde bir bütün olarak da çalışmaktadır.

HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

 • Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
 • Proje Tarihi: 2012
 • Toplam İnşaat Alanı: 7,870 m²
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

        

Geleneksel cami ve külliye yapılarının kütlesel formları ve plan şemalarının yorumlanması tasarımın yenilikçi tarafını temsil etmektedir. Yığma yapım tekniği sonucu ortaya çıkan geleneksel cami ve külliye tipolojisi, günümüzde yapım teknolojisinin ihtiyaç duymadığı yapı elemanlarından arındırılmıştır. İslam dininde var olan sembolik elemanlar değerlendirilmiş ve bu elemanların modern karşılıkları aranmıştır. Kubbe elemanının simgesel ve mekana ait etkisi, parametrik tasarım yöntemleriyle yeniden ele alınmıştır. Kubbe elemanları birbirleri ile esnek bir ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, aynı etki mekan kurgusuna da yansıtılmıştır. Avlu, revak ve ana ibadet mekanı gerektiğinde bir bütün olarak da çalışmaktadır.

HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

 • Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
 • Proje Tarihi: 2012
 • Toplam İnşaat Alanı: 7,870 m²
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

        

Geleneksel cami ve külliye yapılarının kütlesel formları ve plan şemalarının yorumlanması tasarımın yenilikçi tarafını temsil etmektedir. Yığma yapım tekniği sonucu ortaya çıkan geleneksel cami ve külliye tipolojisi, günümüzde yapım teknolojisinin ihtiyaç duymadığı yapı elemanlarından arındırılmıştır. İslam dininde var olan sembolik elemanlar değerlendirilmiş ve bu elemanların modern karşılıkları aranmıştır. Kubbe elemanının simgesel ve mekana ait etkisi, parametrik tasarım yöntemleriyle yeniden ele alınmıştır. Kubbe elemanları birbirleri ile esnek bir ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, aynı etki mekan kurgusuna da yansıtılmıştır. Avlu, revak ve ana ibadet mekanı gerektiğinde bir bütün olarak da çalışmaktadır.

HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

 • Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
 • Proje Tarihi: 2012
 • Toplam İnşaat Alanı: 7,870 m²
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

        

Geleneksel cami ve külliye yapılarının kütlesel formları ve plan şemalarının yorumlanması tasarımın yenilikçi tarafını temsil etmektedir. Yığma yapım tekniği sonucu ortaya çıkan geleneksel cami ve külliye tipolojisi, günümüzde yapım teknolojisinin ihtiyaç duymadığı yapı elemanlarından arındırılmıştır. İslam dininde var olan sembolik elemanlar değerlendirilmiş ve bu elemanların modern karşılıkları aranmıştır. Kubbe elemanının simgesel ve mekana ait etkisi, parametrik tasarım yöntemleriyle yeniden ele alınmıştır. Kubbe elemanları birbirleri ile esnek bir ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, aynı etki mekan kurgusuna da yansıtılmıştır. Avlu, revak ve ana ibadet mekanı gerektiğinde bir bütün olarak da çalışmaktadır.

HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

 • Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
 • Proje Tarihi: 2012
 • Toplam İnşaat Alanı: 7,870 m²
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

        

Geleneksel cami ve külliye yapılarının kütlesel formları ve plan şemalarının yorumlanması tasarımın yenilikçi tarafını temsil etmektedir. Yığma yapım tekniği sonucu ortaya çıkan geleneksel cami ve külliye tipolojisi, günümüzde yapım teknolojisinin ihtiyaç duymadığı yapı elemanlarından arındırılmıştır. İslam dininde var olan sembolik elemanlar değerlendirilmiş ve bu elemanların modern karşılıkları aranmıştır. Kubbe elemanının simgesel ve mekana ait etkisi, parametrik tasarım yöntemleriyle yeniden ele alınmıştır. Kubbe elemanları birbirleri ile esnek bir ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, aynı etki mekan kurgusuna da yansıtılmıştır. Avlu, revak ve ana ibadet mekanı gerektiğinde bir bütün olarak da çalışmaktadır.