logo

Untitled-1
iokm-004.jpg
iokm-001.jpg
iokm-002.jpg
iokm-003.jpg

BORNOVA OPERA VE KÜLTÜR MERKEZİ

 

 • Proje Yeri: Bornova, İzmir
 • Proje Tarihi: 1993
 • İşveren: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

Yapının yerleşim alanının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış Peterson Köşkü’ne komşu olması yapılaşma verilerinde ve tasarımda önemli ölçüde etkili olmuştur.  Sanatı seyreden ve sunan insanların bir araya geldiği, kısaca sanatın yeşerdiği bir yapı, tasarımın temelini oluşturmaktadır. Düşüncelerin sabitleşip bin kişinin bir kişi gibi davrandığı salonlardaki enerji yeşererek kendini ortama sunmaktadır. Salonlar yapıda kütlesel yerlerini var ederken Sofitonun oyundaki gerçek desteği fiziksel boyutu ile var olmuştur. Sahnedeki balerinin kıvrak dansını, kulisteki sanatçının endişesini, orkestra çukurunda çalan sazların ritmini ve oyunu seyredenlerin heyecanını barındıran yapı tüm bu unsurları yansıtmaktadır.

BORNOVA OPERA VE KÜLTÜR MERKEZİ

 

 • Proje Yeri: Bornova, İzmir
 • Proje Tarihi: 1993
 • İşveren: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

Yapının yerleşim alanının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış Peterson Köşkü’ne komşu olması yapılaşma verilerinde ve tasarımda önemli ölçüde etkili olmuştur.  Sanatı seyreden ve sunan insanların bir araya geldiği, kısaca sanatın yeşerdiği bir yapı, tasarımın temelini oluşturmaktadır. Düşüncelerin sabitleşip bin kişinin bir kişi gibi davrandığı salonlardaki enerji yeşererek kendini ortama sunmaktadır. Salonlar yapıda kütlesel yerlerini var ederken Sofitonun oyundaki gerçek desteği fiziksel boyutu ile var olmuştur. Sahnedeki balerinin kıvrak dansını, kulisteki sanatçının endişesini, orkestra çukurunda çalan sazların ritmini ve oyunu seyredenlerin heyecanını barındıran yapı tüm bu unsurları yansıtmaktadır.

BORNOVA OPERA VE KÜLTÜR MERKEZİ

 

 • Proje Yeri: Bornova, İzmir
 • Proje Tarihi: 1993
 • İşveren: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

Yapının yerleşim alanının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış Peterson Köşkü’ne komşu olması yapılaşma verilerinde ve tasarımda önemli ölçüde etkili olmuştur.  Sanatı seyreden ve sunan insanların bir araya geldiği, kısaca sanatın yeşerdiği bir yapı, tasarımın temelini oluşturmaktadır. Düşüncelerin sabitleşip bin kişinin bir kişi gibi davrandığı salonlardaki enerji yeşererek kendini ortama sunmaktadır. Salonlar yapıda kütlesel yerlerini var ederken Sofitonun oyundaki gerçek desteği fiziksel boyutu ile var olmuştur. Sahnedeki balerinin kıvrak dansını, kulisteki sanatçının endişesini, orkestra çukurunda çalan sazların ritmini ve oyunu seyredenlerin heyecanını barındıran yapı tüm bu unsurları yansıtmaktadır.

BORNOVA OPERA VE KÜLTÜR MERKEZİ

 

 • Proje Yeri: Bornova, İzmir
 • Proje Tarihi: 1993
 • İşveren: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Mimari Proje: Hazan Mimarlık
PROJE METNİ

Yapının yerleşim alanının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış Peterson Köşkü’ne komşu olması yapılaşma verilerinde ve tasarımda önemli ölçüde etkili olmuştur.  Sanatı seyreden ve sunan insanların bir araya geldiği, kısaca sanatın yeşerdiği bir yapı, tasarımın temelini oluşturmaktadır. Düşüncelerin sabitleşip bin kişinin bir kişi gibi davrandığı salonlardaki enerji yeşererek kendini ortama sunmaktadır. Salonlar yapıda kütlesel yerlerini var ederken Sofitonun oyundaki gerçek desteği fiziksel boyutu ile var olmuştur. Sahnedeki balerinin kıvrak dansını, kulisteki sanatçının endişesini, orkestra çukurunda çalan sazların ritmini ve oyunu seyredenlerin heyecanını barındıran yapı tüm bu unsurları yansıtmaktadır.